Proyectos‎ > ‎

Refuerzo lingüístico

Iraupena: 09-10 urtean martxan jarri zen. Aurten, kurtso hasieran, lau ikasle sartu dira proiektu honetan.

Helburuak:

1.    Euskara hizkuntza eta komunikazio trebetasunak eskuratzeko irakaskuntza sisteman sartu berriak diren atzerritar ikasleei laguntza eman.

2.    Ikasle horiek euskal hezkuntza sisteman sartzen laguntzea, eskolan eta gizartean lehenbailehen eta ahalik eta baldintza onenetan integra daitezen lortu.

3.    Curriculumaren aldetik haiek edukitako maila hartuko dugu oinarri bezala bai  eskola porrotatik ihes egiteko bai autoestima indartzeko.

Ekintza Plana:

1. Harrera prozesua guraso eta ikasleekin burutzea.

2. Aurreko diagnosi azterketa, ikasleen maila ziurtatzeko eta dagokien mailan kokatzeko.

3. Irakasgai bakoitzean curriculum egokitzapena egitea.

4. Irakasgai desberdinetan erabiltzeko baliabide material eta pedagogikoen fondoa burutzea.

5. Proiektuaren jarraipen ekintzak: hasierako ebaluazioa, etengabeko koordinazioa zenbait bileraren bidez (tutoretza eta ebaluaketak), amaierako ebaluazioa.

 

 

Irakasle arduraduna:  Felix Bilbao eta Sorkunde Otxandio

Aurrekontua: Hezkuntza Sailak irakasle 9 ordu kreditoa eskeini du.

Duración: Se puso en marche el curso 09-10. Este curso son cuatro los alumnos que se han integrado en el proyecto a principios de curso.

Fines:

1.     Proporcionar ayuda para propiciar habi-lidades de comunicación y lingüísticas (especialmenrte en euskera) a alumnos extranjeros reción incorporados al sistema de enseñanza.

2.    Lograr la integración de los citados alumnos en el plazo más rápido posible dentro del sistema vasco de enseñanza.

3.    Tomar como referencia el nivel de formación de los citados alumnos con el objeto de reforzar su autoestima y desterrar el fracaso escolar.

Plan de actuación:

1. Realizar el proceso de acogida con padres y alumnos.

2. Evaluación del diagnóstico previo, con objeto de asegurar el nivel de cada alumno y su ubicación en el nivel correspondiente.

3. Realización de la adaptación curricular en cada asignatura.

4. Configurar un fondo de recursos pedagógicos para las diferentes áreas de aprendizaje.

5. Realización de acciones de evaluación continua: evaluación previa y continua por medio de reuniones periódicas (tutoría, evaluaciones), evaluación final.

Irakasle arduraduna:    Felix Bilbao eta Sorkunde Otxandio

Presupuesto: El  Departamento de Educación ha ofrecido un crédito de 9 horas.

Comments