Proyectos‎ > ‎

Educación plurilingüe

HEZKUNTZA ELEANIZTUNEKO ESPERIMENTAZIO PLANA


Iraupena: zazpigarren urtea dugu proiektu honen barruan.

Helburuak:

1.                     Gizarte mailan, eskola komunitateko partaideen aldetik, dagoen eskaria betetzea.

2.                  Hezkuntza eleanitzak ematen duen aberastasuna eta abantailak lortzea, bai hezkuntza pertsonalean bai  lan munduari begira.

3.                  Ikasleek komunikatzeko gaitasuna lortzea atzerriko hizkuntza batean.

4.                  Institutuaren eskaintza finkatzea goi mailako hezkuntzan eta atzerriko hizkuntzaren ikaste prozesuari jarraipen ematea Lehen Hezkuntzatik Bigarrenera bitartean.

Inguruko Hezkuntza komunitateak arlo honen inguruan daukan erabateko adostasuna betetzea

 

 

Irakasle arduradunak:

·   Agurtzane Goyenaga.

·   Julen Orbea

·   Tere Uribe-Etxebarria

·   Naiara Urzaa

·   Pilar Galnares

·   Zedarri Jáuregui

·   Yolanda Plaza

·   Fernando Ruiz

·   Erruki Etxebarria

Lan esparruak: Teknologia, Natur Zientziak, Gorputz Heziketa, Plastika, Ingelera,  English Club , English Culture, Frantsesa

Mailak: 1 DBH (24 ikasle)

       2 DBH (24 ikasle)

             3 DBH (23 ikasle)

             4 DBH (19 ikasle)

Ikasgaiak:

·       1 DBH: 2 (Gorputz Heziketa), 4 (Matematika)

·       2 DBH: 2(Gorputz Heziketa), 2 (Teknologia), 3 (ingelesa), 1(Plastika)

·       3 DBH: 2 (Natur Zientziak), 2 (Gorputz Heziketa), 2 (Teknologia), 3 (Ingelesa) , 1 (Frantsesa)

·       4DBH : 3 (Fisika-Kimika), 2 (Gorputz Heziketa), 4 (Ingelesa).

Aurrekontua: aurten deialdirik ez egon arren, proiektua aurreko urteetan bezala mantenduko da institutuan.  Ez da  ordu kreditorik izango.

Elkarrizketa laguntzaile bat gure artean izango da; Kathryn Dierkes.

Duración: nos encontramos en el séptimo año dentro de este proyecto.

Fines:

1. Dar respuesta a la demanda social existente desde los diversos miembros de la comunidad educativa.

2. Conseguir la riqueza y las ventajas que ofrece la enseñanza plurilingüe, tanto desde el punto de vista personal como en relación al mundo laboral.

3. Lograr una capacidad de comunicarse en un idioma extranjero.

4. Asegurar la oferta educativa del instituto en un nivel superior y dar continuidad al proceso de aprendizaje de un idioma extranjero desde la Educación Primaria a la Secundaria.

5.  Cumplir  con el compromiso que supone el acuerdo unánime de la comunidad educativa del entorno en este área.

Profesores responsables:

·   Agurtzane Goyenaga.

·   Julen Orbea

·   Tere Uribe-Etxebarria

·   Naiara Urzaa

·   Pilar Galnares

·   Zedarri Jáuregui

·   Yolanda Plaza

·   Fernando Ruiz

·   Erruki Etxebarria

Ambitos de aplicación: Tecnología, Ciencias Naturales, Educación Física, Inglés,  Plástica, English Club , English Culture, Francés

Niveles: 1 DBH (24 alumnos)

        2 DBH (24 alumnos)

              3 DBH (23 alumnos)

              4 DBH (19 alumnos)

Asignaturas:

·       DBH1: 2 (Educación Física), 4 (Matemáticas)

·       2 DBH: 2 (Educación Física), 2 (Tecnología), 3 Inglés), 1(Plástica)

·       DBH3: 2 (Ciencias Naturales), 2 (Educación Física), 2 (Tecnología), 3 (Inglés)

·       DBH4: 3 (Física y Química), 2 (Educación Física), 4 (Inglés).

Presupuesto: a pesar de no haber habido convocatoria para este año, el proyecto se mantendrá en el instituto como en años anteriores. No habrá crédito horario. Contaremos con la presencia de un auxiliar de conversación: Kathryn Dierkes.

Comments