Proyectos‎ > ‎

Convivencia

Iraupena: Se puso en marcha el curso 2009-2010.

Helburuak:

1.    Arlo honekin erlazionatuta dauden ikasgaien arteko lotura bultzatzea: Herritartasuna, Mundu Garaikideko Zientziak, Etika eta Gizakia eta Kultura. Ekintza transbertsalak ikertzea zenbait arloren artean: hizkuntzak, gizarte zientziak, filosofia, prentsa tailerra...

2.    Tutoretzan egiten diren ekintzekin jarraitzea

3.    Elkarbizitzaren inguruko jarduera osagarriak eskaintzea (hitzaldiak,irteerak, trukeak..)

 

Ekintza Plana:

1.    Gelan eta gainerako espaziotan (jantokia, gelaz kanpoko ekintzak) ikasleen jarrera egokiak lantzen jarraitzea.

2.    Bizikidetzaren inguruko jarduerak antolatu eta koordinatu.

 

Irakasle arduraduna: Ikastetxeko Zuzendaritzak eta orientazio mintegiak asumitu beharreko lana.

Duración: Se puso en marcha el curso 2009-2010.

Fines:

1.    Impulsar la coordinación de las asignaturas relacionadas con esta área: Ciudadanía, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Etica y Sociedad y Cultura. Trabajar de modo transversal en diversas áreas: idiomas, ciencias sociales, filosofía, taller de prensa,…

2.    Dar continuación a las actividades que se desarrollan en las tutorías.

3.    Ofrecer actividades complementarias en torno a la convivencia (charlas, salidas, inter-cambios,..)

Plan de actuación:

1.    Trabajar las actitudes correctas tanto en el aula como en el resto de espacios (comedor, actividades extraescolares)

2.    Organizar y coordinar actividades en relación con la convivencia.

Profesor responsable: Tarea a asumir por la Dirección del Centro y el departamento de orientación

Comments